STREAM:
Łódź Wynajęto 430 m2 w Biurowe Centrum Biznesu
Gdynia Wynajęto 628 m2 w Gdynia Waterfront - Budynek 1
Łódź Wynajęto 54 m2 w Biurowe Centrum Biznesu
Gdynia Wynajęto 1 709 m2 w Gdynia Waterfront - Budynek 1
Gdynia Wynajęto 2 244 m2 w Gdynia Waterfront - Budynek 1
Łódź Wynajęto 56 m2 w Biurowe Centrum Biznesu
Poznań Wynajęto 46 m2 w Mercator - stara część
Łódź Wynajęto 28 m2 w Biurowe Centrum Biznesu
Warszawa Wynajęto 397 m2 w Racławicka 146

REDD Connect API

Źródło danych dla profesjonalistów branży nieruchomości

Informacje ogólne

Usługa sieciowa REDD Connect API udostępnia dane z bazy danych REDD Real Estate Digital Data podmiotom komercyjnym oraz administracji publicznej poprzez protokół API.

REDD Connect API pozwala na integrację bazy danych nieruchomości REDD z zewnętrznymi aplikacjami np. systemami CRM, rozwiązaniami BI.

Udostępnianiu podlegają następujące katalogi:

 • Baza danych modułów biurowych (dane modułów + dane budynku)
 • Baza danych budynków biurowych (dane budynku + dane modułów)

Zasady korzystania

W celu skorzystania z usługi, należy skontaktować się drogą mailową na adres api@reddplatform.com podając następujące dane:

 • Podmiot komercyjny / Administracja publiczna
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • Służbowy adres email osoby kontaktowej
 • Służbowy numer telefonu osoby kontaktowej

Informacja zwrotna o kolejnych krokach zostanie przekazana drogą mailową lub telefoniczną.

Request

HEADERS

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

BODY

grant_type=client_credentials&client_id=YOUR_CLIENT_ID&client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET

Response

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

{ "access_token": "QFyKx0vRsCxqqTQeJz17VZwZQYauhW", "expires_in": 36000, "token_type": "Bearer", "scope": "read write groups" }

Parameters

 • market (string) - nazwa rynku np.: Warszawa, Poznań, Gdańsk, itd.
 • location_lat (number) - szerokość geograficzna
 • location_lng (number) - długość geograficzna
 • distance_from_location (number) - Odległość w km od punku geograficznego, do wyboru: 2, 10, 30, 100
 • rent_from (number) - minimalna stawka czynszu
 • rent_to (number) - maksymalna stawka czynszu
 • status (number) - status budynku, do wyboru: 0 - Istniejący, 1 - W budowie, 2 - Planowany

Request

HEADERS

Authorization: Bearer access_token

Response

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

{ "items": [ { "id": 1, "name": "Warsaw Hub", "units": [ { "id": 161, "area": 300, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 171, "area": 404, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 170, "area": 404, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 172, "area": 404, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 2, "office": 1, "planImage": null, "note": "", "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 146, "area": 500, "floor": 1, "updatedAt": "2019-03-21T15:09:06.485718+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 2, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 169, "area": 308, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 174, "area": 505, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 173, "area": 505, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 1, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 159, "area": 300, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false }, { "id": 160, "area": 300, "floor": 1, "updatedAt": "2018-12-10T16:07:13+01:00", "availableFrom": null, "updateLevel": null, "status": 0, "office": 1, "planImage": null, "note": null, "retail": false, "dividedUnits": null, "dividedMinValue": null, "isDeleted": false } ], "team": 1, "teamName": "Concept Tower", "updatedAt": "2019-07-30T15:44:10.083037+02:00", "totalArea": 3930, "totalAreaNetto": 0, "totalAreaBrutto": 0, "numberOfUnits": 10, "description": "", "geoLatitude": "52.3492278000000000", "geoLongitude": "21.0710968000000000", "addressStreet": null, "addressCity": null, "addressZipcode": null, "photos": [], "mainPhotoId": null, "mainPhoto": null, "mainPhotoThumbnail": null, "mainPhoto_150x150": null, "market": 1, "marketName": "Warszawa", "buildingAvailableFrom": "2019-11-21", "lackOfAvailableArea": true, "buildingClass": null, "dateOfCommissioning": "1992-02-17", "commissioningYear": 1992, "commissioningQuarter": 0, "status": null, "minRentalYears": null, "minRentalYearsToNegotiate": false, "minRentalYearsIndefinite": false, "rentToNegotiate": false, "rentCurrency": 1, "rentFrom": "1000.00", "rentTo": "2000.00", "serviceCharge": null, "serviceChargesCurrency": 1, "commonAreaFactor": null, "parkingFactor": "Factor parking", "parkingFactorNumber": null, "parkingFactorArea": null, "parkingGroundNotExist": false, "parkingGroundToNegotiate": false, "parkingGroundRent": null, "parkingGroundRentCurrency": 1, "parkingUndergroundNotExist": true, "parkingUndergroundToNegotiate": true, "parkingUndergroundRent": null, "parkingUndergroundRentCurrency": 1, "note": "", "breeamCertification": true, "isDeleted": false } ], "itemsCount": 38, "itemsPerPage": 5 }

Parameters

 • market (string) - nazwa rynku np.: Warszawa, Poznań, Gdańsk, itd.
 • location_lat (number) - szerokość geograficzna
 • location_lng (number) - długość geograficzna
 • distance_from_location (number) - Odległość w km od punku geograficznego, do wyboru: 2, 10, 30, 100
 • area_from (number) - minimalna powierzchnia modułu
 • area_to (number) - maksymalna powierzchnia modułu
 • unit_status (number) - status modułu, do wyboru: 0 - Dostępny, 1 - Zarezerwowany, 2 - Niedostępny

Request

HEADERS

Authorization: Bearer access_token

Response

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

{ "items":[ { "id":192, "area":404, "floor":31, "updatedAt":"2018-11-20T11:04:22.086620+01:00", "availableFrom":"2018-11-19T11:50:39+01:00", "updateLevel":null, "status":2, "office":{ "id":31, "name":"Concept Tower", "photos":[ { "id":2, "image":"4c4719ba-beed-47e7-b5d0-bcf370de9f4d.jpg", "officeId":31, "imageThumbnail":"a3e2fb5e0f8c18fcd0bf4d8bce24acd3.jpg", "mainPhotoThumbnail":"a25a3fec5ac4a2e0f263ffa34450b9e1.jpg" } ], "description":"", "geoLatitude":null, "geoLongitude":null, "mainPhoto":2, "addressStreet":null, "addressCity":null, "addressZipcode":null, "mainPhotoId":2, "mainPhotoThumbnail": null , "mainPhoto_150x150": null, "buildingAvailableFrom":null, "lackOfAvailableArea":false, "totalAreaBrutto":2, "totalAreaNetto":1, "market":1, "marketName":"Warszawa", "numberOfUnits":3, "buildingClass":"B", "dateOfCommissioning":"2019-08-12", "commissioningYear":1988, "commissioningQuarter":null, "status":null, "minRentalYears":null, "minRentalYearsToNegotiate":false, "minRentalYearsIndefinite":false, "rentToNegotiate":true, "rentCurrency":1, "rentFrom":null, "rentTo":null, "serviceCharge":"3000.00", "serviceChargesCurrency":1, "commonAreaFactor":"50.00", "parkingFactor":"20", "parkingFactorNumber":null, "parkingFactorArea":30, "parkingGroundNotExist":false, "parkingGroundToNegotiate":false, "parkingGroundRent":"1000.00", "parkingGroundRentCurrency":1, "parkingUndergroundNotExist":true, "parkingUndergroundToNegotiate":false, "parkingUndergroundRent":null, "parkingUndergroundRentCurrency":1, "note":"", "breeamCertification":false }, "planImage":null, "note":null, "retail":false, "dividedUnits":null, "dividedMinValue":null, "name":"Concept Tower", "updateLevelCache":null, "hotDate":"2018-11-19T11:58:10.171539+01:00" } ], "itemsPage":1, "itemsCount":58, "itemsPerPage":5, "areaMin":1, "areaMax":20000 }

Kontakt

Napisz do nas

Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy!